ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. ΔράμαςBy
Galanosengineering
26 Νοε 20
0
comment
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας

Ανακοινώθηκαν από την Αναπτυξιακή Δράμας οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας.

Στο ερχόμενο διάστημα οι δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ένταξης και έπειτα στην υπογραφή της εν προκειμένω σύμβασης.

LINK:  https://www.aned.gr/wp/?lang=el