ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Αυθαίρετα: Έναρξη Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Σύμφωνα με τις Διατάξεις του ν.4759/2020By
Galanosengineering
08 Φεβ 21
0
comment
Αυθαίρετα: Έναρξη Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Σύμφωνα με τις Διατάξεις του ν.4759/2020

Με πράξη που υπέγραψε το ΤΕΕ, ανακοινώθηκε η ημερομηνία προσαρμογής της λειτουργίας του πληροφοριακού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων του Ν. 4495/2017 στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017).
  • Τις διατάξεις του Ν.4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 245 Α’/9.12.2020).
  • Την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017

εξέδωσε τη διαπιστωτική πράξη της προσαρμογής της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 στις διατάξεις του ν.4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 245 Α’/9.12.2020).

Από Τρίτη 9/2/2020 το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4759/2020.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργος Ν. Στασινός