ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-7-2019 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 9001:2015By
admin
10 Ιούλιος 19
0
comment

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  05 / 07 / 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                            

«ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 9001:2015

 

Η επιχείρηση «ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ» έχει έδρα τη Δράμα. Ιδρύθηκε το 2004 από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ Λάζαρο Γαλανό με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Έργων. Ο Λάζαρος Γαλανός έχει εργαστεί έως το 2003 ως στέλεχος στην μεγαλύτερη τεχνική – μελετητική εταιρεία συμβούλων της Ελλάδος και έχει συμμετάσχει στην μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων έργων στην Βόρειο Ελλάδα.

 

Η επιχείρηση λειτουργεί από το 2004 ως Τεχνικό Γραφείο με την ονομασία “GALANOS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και στηρίζεται στην τεχνογνωσία της, στις σημαντικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει, στην μεθοδικότητα και την εμπειρία που διαθέτει και στο στελεχιακό δυναμικό της που αποτελείται από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες Μηχανικούς.

 

Το 2013, η επιχείρηση επέκτεινε τις δραστηριότητές της στους τομείς του εμπορίου και των κατασκευών με την ονομασία GALANOSENERGY”. Βασική φιλοσοφία της η κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών, η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, η άρτια οργάνωση, η έγκαιρη ολοκλήρωση των κατασκευών.

 

Η επιχείρηση «ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ» έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της.

 

Υπηρεσίες Τεχνικού γραφείου GALANOS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:

Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – Ειδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων,  Πυρασφάλειας,  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων-Κόμβων, Χωροθετήσεων Νέων Μονάδων

Ενεργειακοί Έλεγχοι – Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Άδειες Εργοστασίων – Πρατηρίων – Συνεργείων – Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άδειες Βιομηχανιών, Εργοστασίων, Βιοτεχνιών, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Σταθμών Αυτοκινήτων – Parking, Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων, Χώρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μελέτες – Αδειοδοτήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εξοικονόμησης ενέργειας, Ενεργειακές (ΑΠΕ)

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μελέτες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων, Τεχνική Επίβλεψη Λειτουργίας Εργοστασίων

Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις

Επενδυτικά Προγράμματα – Εκτιμήσεις Αξιών Μηχανημάτων, Εγκαταστάσεων, Εξοπλισμού

Σύνταξη φακέλων για επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, Προϋπολογισμοί έργων, Κοστολόγηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Ειδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων, Τεκμηρίωση επενδύσεων, Εκτιμήσεις αξιών Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοστασίων – Πραγματογνωμοσύνες.

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο τύπου