ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΝ για Ν.4759/2020, Ν.4685/2020 και λοιπά θέματαBy
Galanosengineering
21 Ιαν 21
0
comment
Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΝ για Ν.4759/2020, Ν.4685/2020 και λοιπά θέματα

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο πρώην ΥΠΕΝ κ. Κωστής Χατζηδάκης στις 30/12/2020 επί του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α / 09-12-2020), του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α / 07-05-2020) καθώς και λοιπών θεμάτων σχετικών με ΑΠΕ, Ενεργειακές Κοινότητες και συγκεκριμένα με Φ/Β.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για να θεωρηθεί μία αίτηση πλήρης για οριστική προσφορά σύνδεσης πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι:

– είτε η υποβολή του εγγράφου περιβαλλοντικής αδειοδότησης (βεβαίωση απαλλαγής ή απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ)

– είτε να προκύπτει ότι έχουν παρέλθει 20 ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια υπηρεσία

  • Αγροτική γη: Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 ΚΥΑ (Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας), τα οποία έχουν εξειδικευτεί και στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87950/3470/23.12.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο.
  • Κυριότητα: Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα στοιχεία κυριότητας ή νόμιμης χρήσης της έκτασης εγκατάστασης του σταθμού. Ειδικά η έγκριση επέμβασης σε δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δύναται να μην προσκομιστεί κατά το στάδιο της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς αλλά κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη νέα εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο