ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Σε ΦΕΚ η Nέα ΚΥΑ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μεταποιητικών και Συναφών ΔραστηριοτήτωνBy
Galanosengineering
03 Δεκ 20
0
comment
Σε ΦΕΚ η Nέα ΚΥΑ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

Στις 09/09/2020 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ (Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 – ΦΕΚ 3833/Β’/09-09-2020) με την οποία οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες κατατάσσονται εκ νέου, με νέα κριτήρια και όρια, σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα καταργείται η ΚΥΑ με την οποία γινόταν η αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων αυτών σε βαθμούς όχλησης και πλέον οι περιορισμοί χωροθέτησης που η έννοια της όχλησης δημιουργεί στην εγκατάσταση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσω πολεοδομικής νομοθεσίας, μεταφέρονται στις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς μετά την κατάργηση της ΚΥΑ 3137-191/Φ.15/2012, όπου στην πολεοδομική νομοθεσία γίνεται αναφορά σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση νοείται ως αναφορά στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Β, Α2 και Α1 αντίστοιχα.

Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα νέα όρια που έχουν καθοριστεί είναι ευνοϊκότερα, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πολλών επιχειρήσεων θα απλοποιηθεί κάτι που σημαίνει μείωση του χρόνου και του κόστους αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις και ελάφρυνση του διοικητικού βάρους για τις κρατικές υπηρεσίες. Τέλος, δίνεται κίνητρο για την εγκατάσταση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός οργανωμένων υποδοχέων, καθώς δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 ή Α2 που ασκούνται εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO, μεταπίπτουν στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία Α2 ή Β αντίστοιχα.

Παρακάτω είναι το link που οδηγεί στο νέο ΦΕΚ:

https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-09/3833%CE%B2_2020.pdf