ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Δυνατότητα για Φωτοβολταϊκά και Αιολικά εκτός διαγωνισμών μέχρι το 2022By
Galanosengineering
09 Αυγ 21
0
comment
Δυνατότητα για Φωτοβολταϊκά και Αιολικά εκτός διαγωνισμών μέχρι το 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4821/2021. Βάσει του νέου Νόμου, για αιτήσεις μετά την 01-01-2021 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών για ένα (1) Φ/Β σταθμό. Επιπλέον, μετά την 01-01-2023, οι ιδιοκτήτες Φ/Β σταθμών θα πρέπει να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για το «κλείδωμα» τιμής με εξαίρεση αυτούς του Ειδικού Προγράμματος Φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ στο ακόλουθο link