ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Δράση ΈΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜΜΕ»By
Galanosengineering
18 Οκτ 23
0
comment
Δράση ΈΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜΜΕ»
Προδημοσιεύτηκε η Δράση για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων  Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» η οποία θα υλοποιηθεί με πόρους του  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 160.000.000 €. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας  μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ