ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Εξυπηρέτηση Οχημάτων

pratiria_big

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μελέτες – Επιβλέψεις – Άδειες Ιδρύσεως & Λειτουργίας / Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας

 • Πρατήρια Παροχής Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών καυσίμων, υγραερίου LPG, πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG).
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων εταιρειών που διαθέτουν στόλους οχημάτων.
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης για την εξυπηρέτηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων σε εγκαταστάσεις προσωρινής λειτουργίας (λατομεία, μεταλλεία, ορυχεία κτλ.).
 • Πλυντήρια – Λιπαντήρια Αυτοκινήτων.
 • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Σ.Ε.Α.
 • Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.
 • Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.).
 • Υπαίθριοι Σταθμοί Αυτοκινήτων (Parking) και στεγασμένοι με και άνευ υγρών και αέριων καυσίμων.
 • Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – Πιστοποιητικά για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Έκδοση Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνιτών Αυτοκινήτων.
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Συνδέσεων Εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχοι νομιμότητας κατασκευών και χρήσεων κτιρίων καθώς και αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της λειτουργίας τους.
 • Επιδοτήσεις εγκαταστάσεων Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργειας.