ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ενέργεια

solar-wind-energy

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

  • Άδειες Παραγωγής / Εγκατάστασης / Λειτουργίας.
  • Προσφορές Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ.
  • Net Metering Φωτοβολταϊκών.
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων.
  • Μελέτες Χωροθέτησης & Μελέτες Εφαρμογής.
  • Πλήρης αποτύπωση υφιστάμενης ενεργειακής κλάσης κτηρίων.
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Ενεργειακής Επιθεωρήσεις & Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα κτήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με στόχο την ενεργειακή τους βελτίωση.