ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ενέργεια

SOLAR

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

  • Άδειες Παραγωγής / Εγκατάστασης / Λειτουργίας.
  • Προσφορές Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ.
  • Net Metering Φωτοβολταϊκών.
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων.
  • Μελέτες Χωροθέτησης & Μελέτες Εφαρμογής.
  • Πλήρης αποτύπωση υφιστάμενης ενεργειακής κλάσης κτηρίων.
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Ενεργειακής Επιθεωρήσεις & Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα κτήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με στόχο την ενεργειακή τους βελτίωση.