ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Πρόγραμμα «Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής»By
Galanosengineering
18 Μάϊος 22
0
comment
Πρόγραμμα «Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής»

Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις οινοπαραγωγής έχουν εφαρμογή στο σύνολο της χώρας και στοχεύουν :
α) Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.

β) Στη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.
γ) Στην ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί,Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).

Δικαιούχοι που απευθύνεται:

• Δικαιούχοι της στήριξης που παρέχεται είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου (ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις) πουπαράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ