ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Επιδοτούμενα προγράμματα

meetings

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδότηση μέσω Εθνικών Πόρων(Αναπτυξιακού Νομου) και Ευρωπαϊκών πόρων.

Σύνταξη Μελετών – Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων – Διαχείριση Έργων

  • Προαξιολόγηση Βαθμολογίας επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης.
  • Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
  • Αξιοποίηση βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σύνταξη φακέλων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη και επίβλεψη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Επιδοτήσεις εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας.
  • Εκτιμήσεις αξιών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ