ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Επιδοτούμενα προγράμματα

meetings

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνταξη Μελετών – Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων – Διαχείριση Έργων

  • Προαξιολόγηση Βαθμολογίας επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης υπαγωγής.
  • Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
  • Αξιοποίηση βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σύνταξη φακέλων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Διοίκηση και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη, επίβλεψη και παρακολούθηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Επιδοτήσεις εγκαταστάσεων Πρατηρίων.
  • Εκτιμήσεις αξιών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού.