ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις

epitheoriseis-img

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατηγορίες επιθεωρήσεων – πιστοποιήσεων:

  • Ανυψωτικά μηχανήματα
  • Δοχεία υπό πίεση
  • Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Δεξαμενές υγρών καυσίμων
  • Σωληνογραμμές υγρών καυσίμων