ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Εταιρεία

Η ίδρυση του τεχνικού γραφείου “GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί” έγινε το 2004 στη Δράμα,  από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ Γαλανό Ι. Λάζαρο με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Έργων, ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως στέλεχος σε μεγάλες τεχνικές- μελετητικές εταιρίες συμβούλων της Ελλάδος και έχει συμμετάσχει στην μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και αδειοδότηση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων έργων στην Βόρειο Ελλάδα.

 

Υπηρεσίες Τεχνικού γραφείου:


  • Μελέτες – Επιβλέψεις – Εγκρίσεις

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεωνΕιδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων, Πυρασφάλειας, Ενεργειακής απόδοσης Κτηρίων, Εξοικονόμησης ενέργειας, Ενεργειακές (ΑΠΕ), Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων, Κυκλοφοριακών Συνδέσεων-Κόμβων, Χωροθετήσεων Νέων Μονάδων

  • Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Βιομηχανιών, Εργοστασίων, Βιοτεχνιών, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και ενέργειας, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Σταθμών Αυτοκινήτων – Parking, Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων Αυτοκινήτων, Χώρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

  • Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων, Τεχνική Επίβλεψη Λειτουργίας Εργοστασίων

  • Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου

  • Επιδοτούμενα Προγράμματα – Εκτιμήσεις Αξιών

Σύνταξη φακέλων για επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, Προϋπολογισμοί έργων, Κοστολόγηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Ειδικών Εγκαταστάσεων κτηρίων, Τεκμηρίωση επενδύσεων, Εκτιμήσεις αξιών Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοστασίων – Πραγματογνωμοσύνες.

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ