ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ευρωπαϊκό πλαίσιο Level(s) για τη Bιωσιμότητα των KτηρίωνBy
Galanosengineering
11 Φεβ 21
0
comment
Ευρωπαϊκό πλαίσιο Level(s) για τη Bιωσιμότητα των Kτηρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή την τελική έκδοση του πλαισίου Level (s), μετά από αρκετά χρόνια ανάπτυξης και δοκιμών.

Το Level(s) είναι μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα των κτιρίων, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα πρότυπα με στόχο να προκύψει ένας κοινός κώδικας για την εξασφάλιση της αειφορίας τους.

Το πρόγραμμα Level (s) αναπτύχθηκε με συνεισφορά του ACE (Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης), το οποίο συμμετείχε ενεργά στην Διεθύνουσα Επιτροπή της πρωτοβουλίας της ΕΕ.

Εδώ σας παραθέτουμε ένα άρθρο της Επιτροπής της ΕΕ που δίνει περισσότερες πληροφορίες για το Level (s) στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές.

Στον παρακάτω ιστότοπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, συναφείς συνδέσμους, εγχειρίδια, οδηγίες, σχετικά φυλλάδια σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ κλπ.

https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en#ecl-inpage-266

Πηγή: https://web.tee.gr/