ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Εξοικονομώ 2021: Ασφυκτική προθεσμία διευθέτησης εκκρεμοτήτων για τις ειδικές περιπτώσειςBy
Galanosengineering
09 Αυγ 22
0
comment
Εξοικονομώ 2021: Ασφυκτική προθεσμία διευθέτησης εκκρεμοτήτων για τις ειδικές περιπτώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ελέγχου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”, μετά και την έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος, μέσω της οποίας δόθηκε μεταξύ άλλων και η παράταση υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο οδηγό του προγράμματος, ισχύουν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και έως τις 30/9/2022 εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου. Για τον έλεγχό τους, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να αναζητά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία, τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Τυχόν σφάλματα σε μη ουσιώδη στοιχεία δεν αποτελούν λόγο απόρριψης. Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες σε ουσιώδη υποβληθέντα στοιχεία από τα οποία να επηρεάζεται η βαθμολογική κατάταξη της αίτησης, η αίτηση θα οδηγείται είτε σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της, με ενδεχόμενη μετάπτωση από τις καταρχήν επιλέξιμες στις επιλαχούσες αιτήσεις, είτε σε απόρριψη (σε περιπτώσεις μη προσκόμισης ή προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών από τα οποία δεν επιβεβαιώνεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος).».

Στην πράξη όμως, η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, ήδη προκαλεί προβλήματα. Και αυτό γιατί, εν μέσω Αυγούστου, μηχανικοί και ωφελούμενοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών να υποβάλουν τα απαιτούμενα νέα/διορθωμένα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό μήνυμα στο πληροφοριακό σύστημα με αποστολέα το ΤΕΕ, αναφέρει τα εξής:

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της αίτησής σας από το Δικαιούχο και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι Αρνητικό (Διορθώσεις στα Βασικά Στοιχεία Αίτησης).

Γενικό Σχόλιο Αξιολόγησης

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της αίτησής σας ως ειδική περίπτωση, Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προχωρήστε στην διευθέτησή τους το αργότερο έως δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο επανέλεγχος της αίτησής σας.

Σύμφωνα με μηχανικό που έχει λάβει αντίστοιχα μηνύματα και επικοινώνησε με το B2Green, η προθεσμία των 10 ημερών είναι ασφυκτική διότι υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες ζητούνται έγγραφα από τρίτες υπηρεσίες, οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Για παράδειγμα, σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας, από το πρόγραμμα ζητήθηκε η εκ νέου επισύναψη του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας λόγω του ότι το έγγραφο που προσκομίστηκε δεν ήταν σε κατάλληλη μορφή για την επιβεβαίωση της ψηφιακής υπογραφής της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) (απαιτείται έγγραφο pdf με ενεργή την ψηφιακή υπογραφή). Όμως, σε επικοινωνία του μηχανικού με την ΑΣΠΕ, ενημερώθηκε πως δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν να ξαναστείλουν τη βεβαίωση με e-mail ώστε να “διαβάζεται” η ψηφιακή υπογραφή και πιθανώς να απαιτηθεί εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο, ενώ επιπλέον δε θα είναι σύμφωνο με τον οδηγό του Εξοικονομώ διότι θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της αίτησης!

Αντίστοιχα, σε περίπτωση ΑμΕΑ, έχει ζητηθεί η υποβολή Ε1 με ορθά συμπληρωμένο τον πίνακα με τα στοιχεία εξαρτωμένων τέκνων και συζύγου, για την πιστοποίηση της συγγένειας με το ΑμΕΑ. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση, η διόρθωση απαιτεί την ενασχόληση του λογιστή του ωφελούμενου, ο οποίος εν μέσω Αυγούστου και ανάμεσα σε ολιγοήμερες διακοπές και λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, είναι δυσεύρετος.

Η ανησυχία όσων έχουν λάβει αντίστοιχα μηνύματα πηγάζει από την ασφυκτική προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, χωρίς να γνωρίζουν αν οι αιτήσεις τους θα χάσουν τελικά το χαρακτηρισμό της «ειδικής περίπτωσης», σε περίπτωση κατά την οποία μετά το δεκαήμερο εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες.

Υπενθυμίζουμε πως για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στις 10 μέρες προθεσμίας, στον οδηγό του προγράμματος αναφέρονται τα εξής:

«Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε ειδική περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να είναι ορθά συμπληρωμένα ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους.

Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των ειδικών περιπτώσεων διαπιστωθούν ελλείψεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης». Εφόσον μετά την εξέταση των πρόσθετων στοιχείων διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται στις «ειδικές περιπτώσεις», αλλά πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις και όρους του προγράμματος, αξιολογείται όπως οι λοιπές αιτήσεις»

Τέλος, αναφορικά με τις ειδικές περιπτώσεις, υπενθυμίζουμε πως έχουν καταγραφεί προβλήματα και με την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, όπως αποτυπώνεται και από επιστολή που απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό, ζητώντας σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε πρόσφατα για την έκδοση της ΗΤΚ στο “Εξοικονομώ 2021”, να δοθεί επιπλέον παράταση, ειδικά για τις ειδικές περιπτώσεις.

Πηγή: news.b2green.gr

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ