ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Η/Μ Μελέτες – Πυροπροστασία

h-m-egatastaseis

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατοικίες, Καταστήματα, Γραφεία, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία, Βιομηχανικά Κτήρια, Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας, Σταθμοί Αυτοκινήτων, Συνεργεία – Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων

 • Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων – Θερμομονωτική Επάρκεια.
 • Εγκαταστάσεις Θέρμανσης – Κλιματισμού.
 • Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου.
 • Εγκαταστάσεις Υγραερίου.
 • Εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
 • Ανυψωτικά Συστήματα.
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων (φωτισμός, ρευματοδότες, κίνηση)
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης.
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων (Δίκτυα Voice – Data, Κλειστά Κυκλώματα CCTV).
 • Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίων B.M.S., ACCESS CONTROL.
 • Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας.
 • Συστήματα Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας Ειδικών Κτηρίων.
 • Μελέτες Εφαρμογής (Τεύχη Δημοπράτησης & Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σχέδια Κατασκευαστικών Λεπτομερειών, Τεύχη Τεχνικών Περιγραφών & Προδιαγραφών, Χρονικός Προγραμματισμός Έργου).
 • Λεπτομερείς έλεγχοι των κατασκευών για την τεχνικά ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών της Άδειας Δόμησης.
 • Έλεγχοι του εργολάβου και των υπεργολάβων, ως προς την τεχνικά ορθή και ολοκληρωμένη κατασκευή όλων των προσυμφωνημένων εργασιών.
 • Έλεγχοι ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.
 • Τακτική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.