ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ανθρώπινο δυναμικό

human-resources
Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικό «κεφάλαιο» και το στρατηγικό πλεονέκτημα της Galanos Engineering δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Η διαρκής στελέχωση και η συνεχής ανάδειξη, υποστήριξη και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί σημαντική στρατηγική επιλογή μας και έχει στόχο τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Παράλληλα η Galanos Engineering παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης.
H Galanos engineering απασχολεί σήμερα επιστημονικό δυναμικό (μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων), αλλά και διοικητικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ