ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Υποχρεωτικό το Ψηφιακό Μητρώο ΣυνεργείωνBy
Galanosengineering
05 Φεβ 21
0
comment
Υποχρεωτικό το Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (Αριθμ. οικ.: 59388/940) ΦΕΚ 5407/Β/20 οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, στις οποίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι σταθμοί οχημάτων, οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων, οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων).

Ο σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων, στοιχεία όπως ο υπεύθυνος του συνεργείου ή της άλλης εγκατάστασης, η χρήση και η ειδικότητα του συνεργείου, οι ειδικότητες των τεχνιτών που απασχολούνται, άδεια πυροσβεστικής, περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.α.

Στην απόφαση ορίζεται πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, με υπαιτιότητα των εκμεταλλευτών των λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους ή η άδεια λειτουργίας τους ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999.

Λεπτομέρειες με αναλυτικά τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης περιλαμβάνονται στο παραπάνω ΦΕΚ.