ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

en-iso-9001Για την επιχείρηση GALANOSENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ποιότητα θεωρείται η παροχή υπηρεσιών με τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και της νομοθεσίας.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία μας αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η GALANOSENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει σε όλους τους τομείς σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Δείτε εδώ την Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί η επιχείρηση.