ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ξεκίνησαν οι Δηλώσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑποβλήτωνBy
Galanosengineering
13 Φεβ 21
0
comment
Ξεκίνησαν οι Δηλώσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Άνοιξε η πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΠΑ).

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

H συμπλήρωση και υποβολή της  ετήσιας ΕΠΑ είναι υποχρεωτική για κάθε δραστηριότητα, όπου οι εγκαταστάσεις της δύναται να παράγουν απόβλητα. Τονίζεται ότι η πύλη άνοιξε για τη δήλωση των αποβλήτων που παρήχθησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η συμπλήρωση και υποβολή είναι υποχρεωτική ακόμη και αν κατά το δηλωθέν έτος δεν παράχθηκαν απόβλητα και η δήλωση είναι μηδενική.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την λειτουργία του ΗΜΑ στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://wrm.ypeka.gr/

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ