ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Νέος χωροταξικός Νόμος με αλλαγές στη Νομοθεσία ΑΠΕ και ΦωτοβολταϊκώνBy
Galanosengineering
16 Δεκ 20
0
comment
Νέος χωροταξικός Νόμος με αλλαγές στη Νομοθεσία ΑΠΕ και Φωτοβολταϊκών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4759: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 245 Α/09.12.2020). Ο Νόμος αυτός επιφέρει ορισμένες σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία των ΑΠΕ και ιδίως των φωτοβολταϊκών. Ενδεικτικά ορισμένες ρυθμίσεις που αναφέρονται είναι οι εξής:

  • Για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβάλλονται από 01.01.2021 συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης  μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών (επιπροσθέτως των οριζομένων στις παρ. 3γ και 3δ του άρθρου 160) με εξαίρεση:
  1. των σταθμών του ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
  2. εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 01.01.2021
  • Η μέγιστη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ που εφαρμόζουν ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) αυξάνεται από 1 MW σε MW.

Παρακάτω θα βρείτε το link που οδηγεί στο νέο ΦΕΚ