ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Παράταση Ημερομηνίας Λήξης Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας COVID-19 στην Αν. Μακεδονία και Θράκη».By
Galanosengineering
29 Σεπτέμβριος 21
0
comment
Παράταση Ημερομηνίας Λήξης Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας COVID-19 στην Αν. Μακεδονία και Θράκη».

Σύμφωνα με την έκτη (6 η ) τροποποίηση της πρόσκλησης με α.π. 5753/18-11-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: Ψ9ΟΗ7ΛΒ-ΧΡΕ)  παρατείνεται έως τις 01-11-2021 και ώρα 15.00 η ημερομηνία λήξης Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».