ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Περιβάλλον

ENVIRONMENT

Tο Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μελέτες – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων.
  • Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
  • Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων – Ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων.
  • Άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων (επικίνδυνων και μη).
  • Μελέτες διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων (υγρών – στερεών).
  • Άδειες λειτουργίας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ