ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Προδημοσίευση της δράσης “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”By
Galanosengineering
14 Οκτ 22
0
comment
Προδημοσίευση της δράσης “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού ώστε να τεθεί σε διαβούλευση.
Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:
1. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%,
2. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%,
3. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ