ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Πρόγραμμα Επιδότησης “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”By
Galanosengineering
16 Ιούνιος 22
0
comment
Πρόγραμμα Επιδότησης “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”

Με το πρόγραμμα αυτό στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ουσιαστικά θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια εταιρειών πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη παραγωγή και τη διάθεση ψηφιακών προϊόντων.

Κάθε σχέδιο που θα ενισχυθεί θα έχει προϋπολογισμό από 200.000 έως 2.000.000 ευρώ.

Η ενίσχυση δε που θα χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος II έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών.