ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Πρόγραμμα επιδότησης “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”By
Galanosengineering
13 Ιούνιος 22
0
comment
Πρόγραμμα επιδότησης “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Το πρόγραμμα της απόκτησής Ψηφιακών Εργαλείων από τις ΜμΕ, αφορά στην διανομή ενός άυλου κουπονιού (voucher) αξίας από 900 έως 18.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής.

H ένταση της ενίσχυσης της συγκεκριμένης αγοράς μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 90% της συνολικής δαπάνης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι ΜμΕ θα χωριστούν σε οκτώ κατηγορίες ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό και θα λάβουν ενίσχυση ως εξής:

  • μέχρι πέντε εργαζόμενους θα λάβουν ενίσχυση έως 900 ευρώ (με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 1.000 ευρώ),
  • από 5 μέχρι 10 εργαζόμενους θα λάβουν ενίσχυση μέχρι 1.800 ευρώ (με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 2.000 ευρώ)
  • από 10 μέχρι 18 εργαζόμενους 3.600 ευρώ (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 4.000 ευρώ)
  • από 18 μέχρι 25 εργαζόμενους 5.400 ευρώ (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 6.000 ευρώ)
  • από 25 έως 32 εργαζόμενους 9.000 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 10.000 ευρώ)
  • από 32 έως 40 εργαζόμενους 10.800 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 12.000 ευρώ)
  • από 40 έως 50 εργαζόμενους 13.500 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη έως 15.000 ευρώ)
  • από 50 έως 250 εργαζόμενους 18.000 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη έως 20.000 ευρώ).