ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομίας και Κτηματολογίου – 5 δισ. για την Ψηφιακή Επανάσταση από το Ταμείο ΑνάκαμψηςBy
Galanosengineering
14 Απρίλιος 21
0
comment
Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομίας και Κτηματολογίου – 5 δισ. για την Ψηφιακή Επανάσταση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σχεδόν διπλάσια από τα κονδύλια του άξονα «Ψηφιακή Μετάβαση» (2,13 δισ. ευρώ) είναι τα συνολικά κεφάλαια που θα διατεθούν για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπλέκεται σε δεκάδες έργα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης που παρουσιάστηκε χθες.

Πρόκειται για έργα που έχουν ενταχθεί σε άλλους άξονες (όπως οι «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και «Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή») και όχι μόνο στον άξονα «Ψηφιακή Μετάβαση». Το σύνολο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που είχε παρουσιάσει προ μηνών ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Αν προστεθούν και τα κονδύλια για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τότε οι συνολικοί πόροι για την τεχνολογία ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ.

Σημειώστε πως πολλές παρεμβάσεις τεχνολογικής αναβάθμισης του δημοσίου χρηματοδοτούνται τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και από το επόμενο ΕΣΠΑ. Επιπλέον κάποια εμβληματικά έργα, όπως η ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να μην προβλέπεται αυτή τη στιγμή πως θα λάβουν στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εντάσσονται σε αυτό.

Το μεγαλύτερο πακέτο τεχνολογικών έργων που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι η «Ψηφιοποίηση των Αρχείων του Κράτους», κόστους άνω του ενός δισ. ευρώ. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα διατεθούν 565 εκατ. ευρώ για «την ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κα) και ενσωμάτωση τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα». Θα μετατραπούν δηλαδή σε ψηφιακά αρχεία εκατοντάδες εκατομμύρια σελίδων που βρίσκονται σήμερα σε συρτάρια και αποθήκες κρατικών υπηρεσιών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη παρέμβαση, μέσω της διάθεσης 375 εκατ. ευρώ, αφορά τις επιδοτήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους.

Το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα απορροφήσει 364 εκατ. ευρώ και αφορά την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχόμενου, ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό μάθημα και αντίστοιχος αναβαθμισμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια – Voucher (κουπόνι) για απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές, επανακατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, κ.α.

Η τέταρτη μεγαλύτερη παρέμβαση, με βάση τα κονδύλια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης (278 εκατ. ευρώ) αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Συστήματος Υγείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη, την βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των Νοσοκομείων με έμφαση την ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων και την τροφοδότηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για την διαχείριση του καρκίνου. και δ) ενίσχυση δράσεων τηλεϊατρικής.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται, με κονδύλια 174 εκατ. ευρώ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών και τελωνειακών αρχών. Περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (TAXIS, TAXISnet, ELENXIS) και την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης μέσω ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.α.

Ακολουθεί το έργο ανάπτυξης δικτύου μικροδορυφόρων, που θα απορροφήσει 161 εκατ. ευρώ και σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων.

Περίπου 130 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G) στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων με την εγκατάσταση υποδομής που θα εκτείνεται σε 2.011 χιλιόμετρα εθνικών οδών. Το έργο «θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στην συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας».

Το όγδοο πακέτο έργων, στο οποίο θα διατεθούν 102 εκατ. ευρώ, συνδέεται με τον μετασχηματισμό της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και λειτουργία ενός σύγχρονου Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) για την υποστήριξη της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Κυβέρνησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τη λειτουργία Συστημάτων ERP για φορείς της γενικής κυβέρνησης, και επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των δημοσίων συμβάσεων και συνολική υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Έργα πάνω στα οποία θα στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα με τις παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι τα δύο τελευταία που συμπληρώνουν τη δεκάδα. Πρόκειται για τα έργα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των μητρώων του δημοσίου και την ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (97 εκατ. ευρώ) μέσω των οποίων θα επιταχυνθεί ουσιαστικά η ροή της πληροφορίας στο δημόσιο. Έτσι θα είναι δυνατή η παροχή on line υπηρεσιών στους πολίτες, που απαιτούν την αυτόματη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικά υπουργεία και υπηρεσίες.Τέλος, 95 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing).

Στον κατάλογο του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ενταχθεί και πλήθος άλλων έργων ή πακέτων έργων όπως οι «Εξυπνες Πόλεις» για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των Δήμων τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη (73 εκατ. ευρώ), η κάλυψη με 89 εκατ. ευρώ της δαπάνης για σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα ελληνικά νησιά και με την Κύπρο μέσω σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών και η στήριξη με 73 εκατ. ευρώ ενός προγράμματος που θα επιδοτεί την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς. Το τελευταίο είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο μοντέλο του «Εξοικονομώ κατ’οίκον».

Στα μεγάλα έργα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του δημοσίου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη του Εθνικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice) με αναβάθμιση των υφισταμένων συστημάτων, την ανάπτυξη του Justice Cloud και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη, την ομογενοποίηση διαδικασιών και την παροχή των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το οποίο θα διατεθούν 81 εκατ. ευρώ.

Πηγή: powergame.gr