ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Σε ΦΕΚ ο πολεοδομικός χωροταξικός νόμος 4759/2020 του ΥΠΕΝBy
Galanosengineering
14 Ιαν 21
0
comment
Σε ΦΕΚ ο πολεοδομικός χωροταξικός νόμος 4759/2020 του ΥΠΕΝ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο νέος νόμος με συνολικά 15 Κεφάλαια και 172 άρθρα εισάγει σημαντικές αλλαγές και κρίσιμες τροποποιήσεις, σε πολεοδομικά, χωροταξικά θέματα και στην αγορά της ενέργειας. Ο πολεοδομικός χωροταξικός νόμος δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της κυβερνήσεων (ΦΕΚ Α΄ 245 Τεύχος Α) με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2020 (Αρ. Φύλλου 245).

Τα κεφάλαια του νόμου έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ- ΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ¬ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ -ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’-ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ -ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΟΙ¬ΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ -ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’- ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Δείτε το ΦΕΚ εδώ