ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

«Τροποποίηση Όρων Δόμησης Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση Αδειοδοτικής Διαδικασίας για Βιομηχανίες και άλλες Δραστηριότητες»By
Galanosengineering
20 Ιούλιος 21
0
comment
«Τροποποίηση Όρων Δόμησης Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση Αδειοδοτικής Διαδικασίας για Βιομηχανίες και άλλες Δραστηριότητες»

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 108 Α’ / 26-06-2021 το οποίο περιλαμβάνει το Ν. 4811/2021. Μεταξύ άλλων, προστίθενται τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Επιπλέον, δεν απαιτείται πλέον η έγκριση/γνωστοποίηση εγκατάστασης δραστηριοτήτων όπως οι Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες και τα Επαγγελματικά Εργαστήρια σε ΒΙ.ΠΕ., ΒΕ.ΠΕ, και Επιχειρηματικά Πάρκα είναι υποχρεωτικό όμως να γίνει λήψη βεβαίωσης συμβατότητας πριν την έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του ΦΕΚ στο ακόλουθο link