ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Βιομηχανία

industry-img

Το Τεχνικό Γραφείο GALANOS ENGINEERING Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να παρέχει σε μία επιχείρηση πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Eγκρίσεις / Γνωστοποιήσεις Εγκατάστασης & Λειτουργίας – Επέκτασης εκσυγχρονισμού

 • Διερεύνηση συμβατότητας επένδυσης βάσει των υφιστάμενων χρήσεων γης και υπόδειξη συμβατών θέσεων.
 • Ίδρυση νέων μονάδων.
 • Εκσυγχρονισμός – επέκταση υφιστάμενων μονάδων.
 • Μεταποιητικές μονάδες (Εργοστάσια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες).
 • Επαγγελματικά Εργαστήρια και Αποθήκες Χαμηλής Όχλησης.
 • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics).
 • Αποθήκες τροφίμων.
 • Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων.
 • Άδειες Εμπορίας Πετρελαιοειδών.
 • Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις.
 • Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ).
 • Άδειες Χρήσης Νερού (Γεωτρήσεις).
 • Εκτιμήσεις αξιών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού.
 • Έλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχοι νομιμότητας κατασκευών και χρήσεων κτιρίων καθώς και αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της λειτουργίας τους.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ