ΕΣΠΑ 2014-2020 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 TUV

Διαδικασία Συμπλήρωσης Ηλ. Ταυτότητας ΚτιρίουBy
Galanosengineering
05 Φεβ 21
0
comment
Διαδικασία Συμπλήρωσης Ηλ. Ταυτότητας Κτιρίου

Εκδόθηκε η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 334/29.01.2021), όπου περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, ο χρόνος ενημέρωσης των στοιχείων, η μορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντύπων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και του Πιστοποιητικού Πληρότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ, παράγραφο 1, οι βεβαιώσεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας έως και 31.1.2021, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου /Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Η δυνατότητα εισαγωγής νέων βεβαιώσεων μεταβίβασης στο σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων εξακολουθεί να υφίσταται, εφόσον η ημερομηνία αυτοψίας είναι μέχρι και 31.1.2021.

Πηγή: https://web.tee.gr/